Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism

Birgitta Svensson och Birthe Sjöberg (red.)
Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism
Stockholm: Atlantis, 2009
421 sidor

Innehåll: se nedan

Ur baksidestexten:
Viktor Rydberg (1828-1895) kämpade under hela sitt verksamma liv för humanistiska ideal. Ryktbarhet vann han som diktare. Mindre känd är han som forskare och kulturhistoriker. I en tid då såväl etik och människors lika värde som den fria forskningens ställning diskuteras finns det all anledning att begrunda den väg som Rydberg visar.
I boken lyfter tjugotre forskare från nio humanistiska ämnen fram Rydbergs betydelse för dagens humanistiska forskning.Beställ från bokus.com (pris 194:-)


Tillbaka

7Birgitta Svensson & Birthe Sjöberg: Kulturhjälte?
25Anders Jeffner: Några drag i Viktor Rydbergs livsåskådning
41Anders Burman: Längtan efter enhet [om Rydbergs filosofi]
57Elisabeth Mansén: Singoalla och sinnena
71Magnus Nilsson: Radikalen och offentligheterna [om Rydberg, Branting och arbetarrörelsen]
91Catharina Raudvere: Medeltidens magi - en religionshistorisk läsning
105Anna Lindén: Singoalla som historisk apokalyps
121Jan Hjärpe: Jehovatjänst och astrologisk teurgi
137Tore Lund: Varför diktades Rydbergs myt?
155Yvonne Leffler: Vampyrmotivet och erotiken
171Hans Henrik Brummer: Rydberg betraktar bilden av kejsarens gunstling [om Antinous]
185Evert Baudou: Oscar Montelius och Viktor Rydberg
199Anna Wallette: Fädernas fränder
211Birgitta Svensson: Viktor Rydbergs civilisationskritik
229Inger Hammar: Den unge Viktor Rydberg i debatt om kvinnofrigörelse
257Birthe Sjöberg: Hermiones förvandling [om en Rydbergsinfluerad ungdomspjäs av Strindberg]
271Anders Öhman: Äventyret och historien [om Den siste Athenaren]
287Anders Persson: "Jungfru Maria i rosengård"
299Louise Vinge: Idyllen i Viktor Rydbergs lyrik
317Bo Grandien: Viktor Rydberg, professorn och humanisten
337Lars Lönnroth: Drömmen om den fria akademien
341Gunnar D. Hansson: Viktor med manifestet [om Rydberg och Lars Ahlin]
353Svante Nordin: Viktor Rydberg [biografisk skiss]
369Inge Jonsson: Örjan Lindbergers Rydbergsforskning