Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslaget till Veritas

VERITAS 21
64 sidor. Utgiven i november 2005.

1Kring vår nya loggaText
3Birthe Sjöberg: Tomtebissen - den besvärande tidningenText
14Om Brev från ViktorText
15Tore Lund: Brev från Viktor. I. Till Oscar Patric Sturzen-Becker januari 1860Text
25Birgitta Svensson: "En didaktisk och dialektisk kulturhjälte". Om Viktor Rydbergs betydelse för dagens forskningText
49Gunnar Hallingberg: Tidningslägg och gamla romaner. I marginalen till Birthe Sjöbergs bok Den historiska romanen som vapenText
57Viktor Rydberg: Herdarna tillbedjaText

Tillbaka