Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 31


VERITAS 31
68 sidor. Utgiven i december 2016.

1Förord
3Viktor Rydberg: Vem är han? Redogörelse för Tichborneska processen
17Tommie Sjöberg: Arkiv som inspirationskälla
33Torsten Sjöfors: Viktor Rydberg, Alice Tegnér och Djursholm. Om ett möte mellan dikt och musik
39Anders Öhman: Den historiska romanen och äventyret
53Tore Lund: Vapensmeden

Beställ      (pris inkl. porto 75:-)

Tillbaka