Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 31


VERITAS 31
68 sidor. Utgiven i december 2016.

1FörordText
3Viktor Rydberg: Vem är han? Redogörelse för Tichborneska processenText
17Tommie Sjöberg: Arkiv som inspirationskällaText
32Bildsida: manuskript till Betlehems stjärnaText
33Torsten Sjöfors: Viktor Rydberg, Alice Tegnér och Djursholm. Om ett möte mellan dikt och musikText
39Anders Öhman: Den historiska romanen och äventyretText
53Bildsida: Georg LukácsText
54Bildsida: Gråbrödraklostret i JönköpingText
55Tore Lund: VapensmedenText

Beställ      (pris inkl. porto 75:-)

Tillbaka