Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 34


VERITAS 34
54 sidor. Utgiven i december 2019.

1Andreas Hedberg: Det kluvna jaget. Hotet mot det manliga subjektet i Singoalla
13Alfred Sjödin: Viktor Rydberg och Leonardo da Vinci
29En underbar man
32Viktor Rydberg: Minnen från skoltiden
37Om minnena och deras tillkomst
43CV (oktober 1875)
51Ett upprop från 1848
54En svensk gosse

Beställ      (pris inkl. porto 120:-)

Tillbaka