Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

Omslag

VERITAS 37
62 sidor. Distribuerades i december 2022.

1Viktor Rydberg: Skogsrået
3Hur skapar man en skogsråstämning?
5Alfred Sjödin: Filologisk poetik i "Skogsrået"
9Peter Johnson: När Singoalla badade i Slätta damm. Viktor Rydberg i Anderbergs Amorina
14"Folkförfattaren" och "idédiktaren"
15Göran Strand: Pehr Thomasson och Viktor Rydberg
28Leif A. Jansson: Bildning och nöje. Om Viktor Rydbergs inverkan på framväxten av ett svenskt musikliv
33Tore Lund: Badande barn, levande och döda
43En vandring i Viktor Rydbergs fotspår
45Johan Sundeen: Broar till andevärlden
61Hälsning från ordföranden

Elektroniska bilagor:
1Johan Sundeen: Broar till andevärlden (full version)Text
2Tore Lund: Badande barn (full version)Text
3Viktor Rydbergs recensioner av Pehr Thomassons verkText

Tillbaka