Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

Tillbaka

uppdaterad 12.11.2014

Information för författare

Vi publicerar bidrag med anknytning till Viktor Rydberg och hans författarskap, journalistik och övriga verksamhet. Vi tar emot både vetenskapligt hållet material och mer essäistiska betraktelser, både uppsatser och kortare notiser. Bidragen bör helst inte överstiga 27.000 tecken. Språk och stil bör vara utformade med hänsyn till att vi har en blandad läsekrets som även innehåller icke-specialister.

Allt material fackgranskas av redaktionskommittén.

Accepterade bidrag publiceras dels i tryckt form, dels (med ett års fördröjning) i elektronisk form på Sällskapets webbplats.

Vi betalar inga honorar (annat än 5 författarexemplar av tidskriften). Författaren behåller rätten att publicera verket i annan form, t ex som del av en bok, och att lägga ut det på sin hemsida eller i annat elektroniskt arkiv.

Material som önskas infört i årets nummer bör ha kommit oss tillhanda senast 1 augusti. Vi föredrar att manuskriptet skickas i form av en Word-fil, men vi tar också emot maskinskrivna manuskript.

Manuskript (eller frågor) kan sändas till tore.lund@telia.com, eller till Tore Lund, Lövskogsgatan 14, 413 20 Göteborg.