Rydbergsällskapets program 2005-2023

Startsida


Harpolekaren och hans son

Harpolekaren och hans son


Programmen genomfördes
t.o.m. 2019 med stöd av


uppdaterad 26.12.2023


2023
Ylva Lindberg: Viktor Rydberg mellan 1800-talets strömningar (22 januari)
Anders Burman, Ulla Frid och Tore Lund: samtal om Fredrik Bööks Rydbergsbiografi (25 februari)
Birthe Sjöberg: En vänsterliberal i luva (om tidskriften Tomtebissen) (22 april)
Erik Luth, Inger Gustafsson, Peter Luthersson, Göran Moldén: Samtal om Rydbergs liberalism med anledning av Timbros Rydbergsantologi (28 oktober)
Peter Johnson och Tore Lund: Viktor Rydberg i Göteborg. Samarrangemang med Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet (18 december).

2022
Tore Lund: Rydberg i pengarnas värld (26 februari)
Berit Linden och Tore Lund: Gravkonst och konst på Rydbergs grav (2 april)
Visning av Rydbergssamlingen på Göteborgs universitetsbibliotek (19 maj)
Vem var vår Viktor?: halvdag om Rydberg och hans betydelse. Samarrangemang med Smålands akademi och Senioruniversitetet (11 november)

2021
Vårens program fick ställas in på grund av covid 19-pandemin.
Göran Moldén: Dess bärare i nuet. Om en roman (25 september)
Yvonne Leffler: 1800-talets svenska romanunder – Bremer, Schwartz och Flygare-Carlén (23 oktober)
Peter Luthersson: Viktor Rydberg och Jönköping (18 december)

2020
Johan Sundeen: Från ärkefiende till åsiktsfrände. Bilder av Viktor Rydberg bland svenska kyrkomän och teologer (1 februari)
Resten av årets program fick ställas in på grund av covid-19-pandemin.

2019
Andreas Hedberg: "Förbannade spökelse, hedniska troll!". Om den främmande kvinnan som hinder i Rydbergs Singoalla (9 februari)
15 år i Jönköping. Kavalkad över Sällskapets verksamhet 2005-2019 (13 april)
Alfred Sjödin: Viktor Rydberg och Leonardo da Vinci (26 oktober)
Tore Lund: Den rysliga revolutionen i Bracksjö. Om ett möjligt Rydbergsverk (18 december)

2018
Ingemar Oscarsson: Kammartjänarens resa. 1660-talets Sverige genom franska ögon (10 februari)
Lars Lönnroth: Spåren från det vilda Germanien (14 april)
Birthe Sjöberg om sin bok Dialog och dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg (27 oktober)
Katali Jarefjäll om arbetet med den nya Rydbergsutställningen på Jönköpings läns museum (18 december)

2017
Dominik Dziedzic: Det homoerotiska begärets kamouflering i Viktor Rydbergs författarskap (18 februari)
Erik Zillén: Gustaf Fröding som teaterkritiker (22 april)
Anders Burman: Viktor Rydberg som filosof (21 oktober)
Majgull Axelsson, mottagare av Smålands akademis Viktor Rydbergpris 2016, berättar (18 december)

2016
Magnus Nilsson: Rydberg och arbetarrörelsen (5 mars)
Ann-Kristin Wallengren: Den kvinnliga amerikaemigranten på film – från cross-dressare till politiker till Hollywoodfru (16 april)
Lars-Åke Engblom: Vad skrevs i pressen efter tryckfrihetsreformen 1766? (22 oktober)
Information om Jönköpings läns museums planerade Rydbergsutställning (18 december)

2015
Christine Sarrimo: Heidenstam och det orientaliska könsspelet (21 februari)
Birthe Sjöberg: Bilden av medeltiden i Viktor Rydbergs texter (18 april)
Den historiska berättelsen. Seminarium tillsammans med Jönköpings stadsarkiv (2-3 oktober)
Mattias Fyhr: Rydberg och skräcklitteraturen (18 december)

2014
Anders Hammarlund: En bön för moderniteten. Viktor Rydberg och de judiska vännerna (15 februari)
Per Erik Ljung: Bengt Lidforss och Vilhelm Ekelund - det stora experimentet (12 april)
Jan Hjärpe: Medeltidens magi, arabisk teurgisk astrologi och besvärjelserna i Vapensmeden (15 november)
Tore Lund: Viktor Rydberg och Carl Larsson (18 december)

2013
Bibi Jonsson: Bruna pennor. Nazistiska influenser i kvinnliga författares 1930-talsromaner (9 februari)
Karl Lindqvist: Att läsa Viktor Rydberg idag (23 mars)
Rikard Loman: Tro mot bättre vetande. Om Kaj Munk (5 oktober)
Birgitta Svensson: Viktor Rydbergs kulturhistoria på 1880-talet och i dag (16 november)
Tore Lund: Rydbergs. Lite om liv och död på 1800-talet (18 december)

2012
Johan Stenström: Bellman på 1800-talet (11 februari)
Birthe Sjöberg: Fadermördaren. Strindbergs förhållande till Viktor Rydberg (14 april)
Andreas Hedberg: Vördnaden och avståndet. Om Viktor Rydbergs postuma berömmelse (6 oktober)
Panelsamtal kring Bibelns lära om Kristus, 150 år i år (17 november)
Rydbergs födelsedag. Bengt von Strokirch talar om "Tomten" och Medeltidens magi (18 december)

2011
Tommie Sjöberg: Kuwaitkriget. FN som aktör och arena (26 februari)
Per Rydén: Viktor Rydberg och Carl David af Wirsén (16 april)
Lars-Åke Engblom: Rydbergs journalistik (15 oktober)
Per Erik Ljung: Några tankar om idealism (19 november)
Rydbergs födelsedag. Eva och Carl Edevik dramatiserar några scener ur Vapensmeden (18 december)

2010
Leif A. Jansson: Skarpskytterörelsen och dess betydelse för svenskt amatörmusikliv (6 mars)
Britt-Mari Näsström och Tore Lund: Kvinnliga gudaväsen i fornnordisk religion och i Rydbergs mytiska epos (10 april)
Andreas Hedberg: Viktor Rydberg och kvinnans röst (18 september)
Odd Zschiedrich: Viktor Rydberg i Svenska akademien (23 oktober)
Tore Lund: Fem år av ett liv. Ur Rydbergs anteckningsbok 1860-65 (18 december)

2009
Gunnar D. Hansson: Viktor i Lyckans berså (14 mars)
Birgitta Svensson om boken Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism (16 april)
Göran Rystad: Karl XI. Krigare och byråkrat (24 september)
Bengt Olov Albrektsson: Visiter vid Vättern. Författarmiljöer kring en sjö (19 oktober)
Panelsamtal kring Den siste atenaren, 150 år i år (21 november)
Staffan Sundin: "Snillet flyttar in". Viktor Rydbergs korrespondens med Bonniers (18 december)

2008
Bengt-Olov Albrektsson: Kvinnor, kvinnor. Glömda och berömda, poeter och prosaister (18 februari)
Bernt Lindqvist läser dikter av Viktor Rydberg (8 mars)
Lars Olof Larsson: Trossdrängen som blev överste för Smålands ryttare. Livsöden och klassresor under svensk stormaktstid (7 april)
Busstur i Jönköping för konstupplevelser på torg och i parker. Med teaterinslag av Eva Edevik (7 maj)
Claes-Göran Holmberg: Rabulister och reformister. Jönköpings plats i presshistorien (16 oktober)
Presentation av den nya antologin Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter (20 november)
Rydbergs födelsedag. Bibi Jonsson och Birthe Sjöberg håller korta föredrag om hans tomte (18 december)

2007
Birgitta Svensson och Birthe Sjöberg rapporterar om Rydberg-symposiet på Vitterhetsakademien 9-11 november 2006 (3 februari)
Jan Agertz: Namnet Jönköping och den allra äldsta borgen (5 mars)
Åke Karlsson: Presentation av ABM-centrum i Jönköping (21 april)
Tema hösten 2007: Singoalla 150 år
Anders Wiklund om Gunnar de Frumeries opera Singoalla (16 oktober)
Yvonne Leffler: Från Vampyren till Singoalla (16 oktober)
På spaning efter Viktor Rydberg. Guidad busstur med Bengt-Olov Albrektsson (20 oktober)
Andreas Hedberg: Filmen Singoalla och Ingemar Bergmans Det sjunde inseglet (20 oktober)
Rydbergs födelsedag. Samtal om Singoalla (18 december)

2006
Viktor Rydberg-sällskapet 20 år: (6 februari)
     Lars Krumlinde: Ett blandat sällskap. Några minnesbilder
     Per Inge Planefors: Att kämpa med Jesus. Rydberg och Ellen Key, bibel och kyrka
Anders Burman: Rydberg, det sköna och 1800-talets estetik (27 februari)
Bobo Lundén: Singoalla som teater 2005 (8 april)
Anna Lindén: Uppbrott eller undergång? Viktor Rydbergs civilisationskritik i "Den hvita rasens framtid" (23 oktober)
Gunnar Hallingberg: Viktor Rydberg och läsarna (23 november)
Viktor Rydbergs födelsedag (18 december)

hösten 2005
Odd Zschiedrich: Smålänningar i Svenska akademien (17 oktober)
Birgitta Svensson: Viktor Rydberg som kulturhistoriker (14 november)
Bussresa till konsert i Växjö: Viktor Rydbergsdikter i tonsättning av Elfrida Andrée (20 november)
Tore Lund: Rydberg, doktor Hærén och Vapensmeden. Kring ett par brev på Rydbergsmuséet (17 december)

Startsida