Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

Tillbaka

Veritas (1-20) finns inte längre i lager.
Många artiklar finns dock tillgängliga i elektronisk form (se nedan). Undantagna är:

Veritas 20 (2005)
4Örjan Lindberger : Viktor Rydberg, Hilma Gibson och Stina HedlundText
18Birthe Sjöberg : Prästen som hamnade på "dårkistan"Text
Veritas 19 (2004)
3Staffan Sjövall : Viktor Rydbergs betydelse för Pär Lagerkvists diktningText
16Gunilla Bergsten : Lindegrens Arioso som idédiktText
26Tore Lund : Varför räddas Adolf Skytte?Text
Veritas 18 (2003)
4Tomas Cramér : Viktor Rydberg - romer - samer
7Anders Burman : Rydberg, Almqvist och frågan om det modernaText
19Lars Gahrn : Viktor Rydbergs dikt Dexippos - bilden av antiken som tidsspegelText
Veritas 17 (2002) (minnesnummer över Halvdan Renling)
4Gunnar Lundin : Halvdan Renling (1924-2001)
5Björn Sahlin : Den siste Klarapoeten
11Gunnar Gällmo : Minns du när ödet förde oss tillhopa ...
13Ulf Hellsing : In memoriam
14Mats Myrstener : Knapphändig, karg och eteriskt tänkande
15Staffan Sjövall : Programgymnasiet - en utbildningspolitisk katastrof
22Magnus Engberg : Revisorns dotter - diktarens mor [ur boken Vadstena, 2000]
Veritas 16 (2000)
4Marianne Linder : Tre dikter
7Lars O. Lundgren : Rydberg om SokratesText
12Ola Östin : Är Viktor Rydberg författaren? [om Carl Leidesdorffs avhandling De primis Scandinaviae incolis, 1862]Text
17Gunnar Gällmo : Rydberg och religionernaText
26Annsofi Lindberg : Apropå Anderbergs AmorinaText
Veritas 15 (2000): minnesnummer över Hans Granlid
Veritas 14 (1999)
4Gunnar Lundin : Radiosaga om individuation
5Öyvind Sjöholm : Frågornas natt. Viktor Rydberg och Jenny Nyström (ur Tidens vagn, 1997)
11Håkan Stockhaus : Möte med Sven Erik Täckmark
20Mats Myrstener : S. A. Hedlund. Tidningsman och liberal politikerText
23Tore Lund : Nyskrivet. Ett och annat om Rydbergslitteraturen
Veritas 13 (1998)
6Marianne Linder : Överfarten [dikt]
8Thure Månsson : Fantasos och Sulamit
13Håkan Stockhaus : Möte med Hilde Sandberg
17Tore Lund : "Pojkarne" Text och
kommentar
Veritas 12 (1997)
5Victor Rydberg : Födelsedagskväde [till Robert Nyman på 15-årsdagen 1844]Text
6Elsie Johansson : ur Glasfåglarna
8Gunnar Gällmo : Viktor Rydberg och de polska brödernaText
16Tore Lund : De badande barnenText och
kommentar
25Gunnar Lundin : Framtidsutsikter i backspegeln
27Ulf Hellsing : ur Fenix-svit [dikter]
29Kenneth Nolkrantz Tidsbetraktelser [dikter]
Veritas 11 (1996)
4Norbert Feusi : Floden [dikt]
5Thure Månsson : Gudsrikestanken hos Viktor Rydberg
12Monika Hagström : Se mej / Stenarnas kärlek [dikter]
13Mats Myrstener : Sällskapets kringkänning
14Annsofi Lindberg & Maria Persson : Juldikt
15Ingemar Nilsson : ur Själen i laboratoriet [om Rydbergs filosofiska föreläsningar, ur en bok från 1978]Text
19Skaldens vilja ... och prästens [ur ett brev från Waldemar Rudin till Rydbergs änka]Text
Veritas 10 (1996)
4Gunnar Lundin : Igelbäcken, i april [dikt]
5Håkan Stockhaus : Inför grundandet av Svenska Teosofiska Samfundet
6Mötet inför grundandet av svenska Teosofiska samfundet, okt 1888 [protokoll]
13Svante Lundberg : De hvite och de guleText
20Gunnar Gällmo : Chronschougs möte med RydbergText
24Björn Julén : Viktor Rydberg och musiken. Tankar kring Jungfru Maria i RosengårdText
29Lars Krumlinde : Politiska tankar i JönköpingsbladetText
Veritas 9 (1995)
5Björn Julén : Folkvisa från Färingsö [dikt]
6Arne G. Stéen : Viktor Rydberg, Sjustjärnan och W:6 Göteborgslogen
8Wilhelm Berg : En middag hos Viktor RydbergText
11Gunnar Lundin : Förhållanden i Wien
14Håkan Stockhaus : En mytologiforskare i Rydbergs anda [om Joseph Campbell]
16Viktor Rydberg : Tal vid vårterminens avslutning i Djursholms samskola 1894
20Lars Krumlinde : Aforismer i JönköpingsbladetText
Veritas 8 (1995)
3Håkan Stockhaus : Synkronitet [dikt]
4Bo Grandien : Rydberg i katedernText
19Staffan Sjövall : I programgymnasiet
23"Bokmal" : Minnesfärder
25Erik Westerberg : Färdskrivare 18 juni 1995
Veritas 7 (1995)
2Halvdan Renling : Dag - Viktor Rydberg [dikt]
3Hjalmar Söderberg : ur Svipdagarna
6Gösta Löwendahl : Fredrik Böök om SingoallaText
15Gunnar Lundin : Kringkänning
19Yngve Adolphson : Om sanning, sanningskrav och sanningsbegrepp [aforismer]
Veritas 6 (1992)
1Klas Henriksson : Betlehems stjärna : en dikt om barnasinnet
5Viktor Rydberg : ur Grunddragen av ett mytologiskt epos från den germanska hedendomens sista årtusen
7Yngve Adolphson : Värderealism eller värdenihilism? : ur två dikter
10Halvdan Renling : Rydberg banade bildningsvägar
12Viktor Rydberg (text), Gunnar Gällmo (musik) : Höstkväll
14Halvdan Renling : Kringkänning
Veritas 5 (1991)
4Örjan Lindberger : Himlens blåText
16Klas Henriksson : Fåfäng skönhetssträvan : Rydberg som pessimist
20Lars Krumlinde : Skalden Frank Nordson i VäxjöText
Veritas 4 (1990)
4Yngve Adolphson : Om bakgrunden till Singoalla. Kommentar
6stadgar och medlemsmatrikel
Veritas 3 (1989)
3Johan Bergman : Rydbergs Djursholmstid
7Örjan Lindberger : Bakom en dedikation. Om Viktor Rydberg och Nils LinderText
12Klas Henriksson : Viktor Rydbergs Vadan och varthän. Några synpunkter
17Rydberg och socialdemokratien. Branting hade fel
Veritas 2 (1988)
2Sven Lagerberg : Hjalmar Söderberg och Viktor Rydberg
8Bo Bergman : "Halvt antikt tempel, halvt kristen basilika"
13Viktor Rydberg : Lukanos marterad
15Klas Henriksson : Diktaren och dikten. Lukanos marterad av Viktor Rydberg
18Halvdan Renling : Viktor Rydberg - segraren
21Sten Lindgrén : ur Glimtar ur Viktor Rydbergs liv och diktning
Veritas 1 (1987)
2Axel Klinckowström : Ett okonventionellt Rydberg-porträttText
8Germund Michanek : "Det sagda är den kloke nog" [om Rydberg och Oscar II]Text
13Herman Stolpe : Skalden i Villa Ekeliden
18Annsofi Lindberg : PositivspelarneText
22"En ren och helig eld" [ur Rydbergs brevväxling med Jenny Rossander]