Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslaget till Veritas

sparbanksek

Numret utgivet med stöd av Sparbanksstiftelsen Alfa.

VERITAS 22
64 sidor. Utgiven i november 2006.

1FörordText
3Anna Lindén: Uppbrott eller undergång. Om Viktor Rydbergs civilisationskritik i "Den hvita rasens framtid"Text
11Anders Burman: Viktor Rydberg, skönheten och 1800-talets estetikText
23Viktor Rydberg: Herakles vid skiljevägenText
29Lars Krumlinde: Från sällskapets Stockholmsår - några tillbakablickarText
33Tore Lund: Brev från Viktor. II. Till Joseph Seligmann 26 mars 1877Text
40William P. Reaves: "Far away and long ago"Text
49Första boken om Rydbergs myteposText
53Gunnar Hallingberg: Den hemlighetsfulla ön. Rapportering av ett äventyr i smuggelgodsText
57Rydbergsbilden: Barbarerna intränga på ForumText
60Rydbergsplatser: BångsboText
64Till våra läsare

Tillbaka