Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslaget till Veritas


Numret är avsett att fira Singoallas 150-årsjubileum (första upplagan december 1857). Det är utgivet med stöd av Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond för kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård i Jönköping.

VERITAS 23
64 sidor. Utgiven i januari 2008.
Tema: Singoalla.

1Förord: Singoalla 150 årText
3Andreas Hedberg: Mordängelns mantel. Singoalla och Ingmar Bergmans Det sjunde insegletText
14Viktor Rydberg om SingoallaText
19Birthe Sjöberg: De starka kvinnorna i Viktor Rydbergs romanerText
31Anders Burman: Verner, Oscar och ViktorText
37Tore Lund: Rydberg och teosofernaText
47SingoallabildenText
53Veritas på webben
54Ett symposium... och ett tillText
56Brödraskapets hemligheterText
57Rydbergpriset delas ut för andra gången
58Josef Rydén: Pristagarnas tack
61Temadagar i Jönköping kring Singoalla
62SpårText
64Äntligen poesiText

Tillbaka