Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 27

Rydberg och Wirsén
Foto: Waldemar Dahllöf
Lunds universitetsbibliotek

VERITAS 27
64 sidor. Utgiven i december 2011.

1Per Rydén: Viktor Rydberg och Carl David af WirsénText
19Tore Lund: Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbakaText
[utökad version med noter finns här]
35Mikael Mosesson: Att ge ut en klassikerText
51Andreas Hedberg: "Min härlige döde gosse". Brev från Susen RydbergText
57RydbergsbilderText

Tillbaka