Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 28

Den siste atenaren
Foto: Eva Ekeblad
Tillgängligt via Creative Commons-licens.

VERITAS 28
72 sidor. Utgiven i december 2013.

1Viktor Rydberg: Göteborgs Mekaniska werkstadText
5Andreas Hedberg: Besluten som formade vår bild av Viktor Rydberg. Planeringen av Skrifter-serien 1896-99Text
17Karl Lindqvist: Att läsa Singoalla idagText
31Mikael Mosesson: I storheters spårText
39Tore Lund: Professuren och myterna. Om rekryteringen av Viktor Rydberg till Stockholms högskolaText
59Birthe Sjöberg: Missbruk och misstolkningarText
63Andreas Hedberg: Novellen som blev roman. Stig Håkansons tolkning av VapensmedenText
69Viktor Rydberg: EdenText
Elektronisk bilaga:
Stig Håkanson: Traditionalismen i Viktor Rydbergs VapensmedenText

Tillbaka