Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 30


VERITAS 30
96 sidor. Utgiven i december 2015.

1Lotta Lotass: Från stjärneängd och till stjärneängdText
13Jan Hjärpe: Medeltidens magi, arabisk teurgisk astrologi och romanen VapensmedenText
28Viktor Rydberg-museet (1963-2015)Text
29Christina Engblom: Oscar Dahlbäcks kamp. Om Rydbergmuseets tillkomstText
39Birthe Sjöberg: Magins olika skepnaderText
53Tore Lund: Lille Vigg och marknadenText
69Bidrag av nyttig tidningsmedarbetareText
73Viktor Rydberg: Vem är han? Redogörelse för Tichborneska processenText
84Brev från Aurora LjungstedtText
89Brev från ViktorText
95Blev han relegerad?Text

Tillbaka