Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 32


VERITAS 32
70 sidor. Utgiven i december 2017.

1Vem är han? Tredje och sista delenText
3Viktor Rydberg: Vem är han? Redogörelse för Tichborneska processen (forts.)Text
15Erik Zillén: Fröding som teaterkritikerText
31Tore Lund: Kuppvarning? Om politisk tendens i Fribytaren på ÖstersjönText
45Sju tomtar för tjugohundrataletText
47Magnus Utvik: Endast Herta Müller är vakenText
50Johanna Thydell: Endast mamma är vakenText
54Katarina von Bredow: Nattskift på palliativenText
58UKON: Polisens fakta om TomtenText
60Anna Axfors: Midvinternattens köld är hårdost laktosfriText
64Malte Persson: Tomten 2016Text
68Birthe Sjöberg: Den inautentiske tomtenText

Tillbaka