Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 33


VERITAS 33
44 sidor. Utgiven i november 2018.

1Anders Burman: Att bära evigheten i sitt bröst. Filosofen Viktor RydbergText
16Carl Larsson illustrerar KantatenText
17Viktor Rydberg: Marcus AureliusText
29Tore Lund: Marcus Aurelius, Viktor Rydberg och GiftasText
40Brev från Jenny Rossander 14.3.1876Text
41Petit ViggText
Elektroniska bilagor:
ITore Lund: Marcus Aurelius, Viktor Rydberg och Giftas (fullständig version med noter)Text
IIPetit Vigg (fullständig version med noter)TextTillbaka