Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 34


VERITAS 34
54 sidor. Utgiven i december 2019.

1Andreas Hedberg: Det kluvna jaget. Hotet mot det manliga subjektet i SingoallaText
13Alfred Sjödin: Viktor Rydberg och Leonardo da VinciText
29En underbar manText
32Viktor Rydberg: Minnen från skoltidenText
37Om minnena och deras tillkomstText
43CV (oktober 1875)Text
51Ett upprop från 1848Text
54En svensk gosseTextTillbaka