Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 35


VERITAS 35
44 sidor. Utgavs i december 2020.

1Drömfantasier. En rydbergsk dityramb.Text
8Rydberg för en ny generationText
9Peter Johnson: Viktor Rydbergs liv och tidText
22Kvinna med stylusText
23Birthe Sjöberg: Spjutet som slungades genom fyra decennierText
29Tore Lund: Den rysliga revolutionen i BracksjöText
44SlutordText
Elektronisk bilaga:
Viktor Rydberg eller Mauritz Liberg: Den rysliga revolutionen i BracksjöText

Beställ      (pris inkl. porto 100:-)

Tillbaka