Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 36


VERITAS 36
48 sidor. Distribuerades i december 2021.

1Tore Lund: Lille Vigg 150 år.Text
9Göran Moldén: Dess bärare i nuetText
24Journalistik för 150 år sedanText
25Viktor Rydberg: Ett och annatText
31Johan Sundeen: Filosofins tröst i de personliga krisernas epokText
45Peter Johnson: BoktrappanText
48BoknyttText
Elektroniska bilagor:
Lille Viggs äventyr på julafton (1871)Text
Lille Viggs äventyr på julafton (1895)TextTillbaka