Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

Omslag

VERITAS 38
58 sidor. Distribuerades i november 2023.

1Birthe Sjöberg: En vänsterliberal klädd i luva
15Viktor Rydberg: Kometen kommer!
21Kometkommentarer
23Peter Johnson: Viktor i Göteborg
28Viktor Rydberg: Ut vidi, ut perii, ut me abstulit error
29Sapfiska strofer
33Tore Lund: Bööks ofullbordade. Några synpunkter på en Rydbergsbiografi
43Erik Sandström: Paralleller mellan Viktor Rydbergs diktning och Svenska frimurarordens ritual

Beställ      (pris inkl. porto 100:-)

Tillbaka