Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

Tillbaka

uppdaterad 27.12.2020

Information för författare

Vi publicerar bidrag, både "lärda" och mer "populära" sådana, med anknytning till Viktor Rydberg och hans författarskap, journalistik och övriga verksamhet. Bidragen bör inte överstiga 25.000 tecken och får gärna vara illustrerade. Språk och stil bör vara utformade för att passa en blandad läsekrets typ "bildad allmänhet".

Bidrag över 25.000 tecken kan publiceras som e-bilaga till tidskriften, men helst då med en kortare version för den tryckta tidskriften.

Materialet fackgranskas av redaktionskommittén.

Hela innehållet i tidskriften läggs ut på nätet med ett års fördröjning.

Vi betalar inga honorar (annat än 5 författarexemplar av tidskriften). Författaren behåller rätten att publicera verket i annan form, t ex som del av en bok, och att lägga ut det på sin hemsida eller i annat elektroniskt arkiv.

Material som önskas infört i årets nummer bör ha kommit oss tillhanda senast 1 augusti.

Manuskript (eller frågor) kan sändas till tore.lund@telia.com, eller till Tore Lund, Lövskogsgatan 14, 413 20 Göteborg.