Viktor Rydberg-sällskapet

Program Tidskrift Rydbergsnytt Texter om VR Stadgar Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 18.3.2024

Peter Johnson


Tore Lund

Styrelse. Adresser

Ordförande

Peter Johnson
Tel. 073 6679918

Sekreterare

Tore Lund
Tel. 072 5584184

Kassör

Inger Gustafsson
Adress: se nedan

Övriga ledamöter

Ulla Frid
Magnus Lönnberg
Johan Sundeen

Suppleanter

Charlie Cramer
Dick Glämskog

Revisorer

Elenor Marthinson
Claes Åkesson
Marianne Cederwall (suppleant)

Valberedning

Inger Gustafsson (smk)
Anders Burman
Erik Lindfelt

Sällskapets adress

Till ordföranden:
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Peter Johnson
Tibastbacken 1
554 56 JÖNKÖPING

Till kassören (fakturor, leveranser etc):
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Inger Gustafsson
Hamngatan 7
553 16 JÖNKÖPING

Bankgiro: 5741-1126
Organisationsnummer: 802495-5018