Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Böcker Bli medlem
Startsida

uppdaterad 22 dec 2005

G-anfang med munk

Gamle munken. Anfang av August Malmström till dikten I Klostercellen (1875).

Program : våren 2006

(Inklusive arrangemang av Viktor Rydberg-muséet)

månd 6 feb 2006
Sällskapets 20-årsjubileum firas med två föredrag

Ett blandat sällskap - några minnesbilder

Föredrag av Lars Krumlinde, f d mångårig ordförande i Viktor Rydberg-sällskapet.

Att kämpa med Jesus - Rydberg och Ellen Key, bibel och kyrka

Bibelns lära om Kristus - några synpunkter
Föredrag av Per Inge Planefors, intendent på Ellen Key-institutet.
Lokal: Kristinagården, Ö. Storgatan 43, Jönköping.
Tid: 18:00. Kaffeservering.

månd 27 feb 2006
Rydberg, det sköna och 1800-talets estetik

Föreläsning av Anders Burman, fil.dr. Stockholm.
Lokal: Kristinagården, Ö. Storgatan 43, Jönköping
Tid: 19:00. Kaffeservering.

lörd 8 april 2006
Viktor Rydberg-sällskapets Årsmöte

Lokal: Viktor Rydbergsmuséet, Västra Storgatan 39, Jönköping.
Tid: 12:00.
Efter årsmötesförhandlingarna:

Singoalla som teater 2005

Regissör Bobo Lundén, Stockholm, berättar i tal, musik och bild om sitt arbete runt en annorlunda teaterföreställning i Hagaparken i Stockholm.
Lokal: Stickans teatercafé, Smålands Musik och Teater.
Tid: 14:00


Program hösten 2005