Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Pandemiblad Viktoriana Medlemskap Kontakta oss

Externa resurser:

Rydbergsblogg Rydbergsfilm Rydbergssidor

uppdaterad 24.3.2021

om denna webbplats
Nytt nummer av Veritas
Nr 35 (2020) har nu kommit ut.
Nr 34 (2019) har nu lagts ut i fulltext på nätet.

Sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av författaren, journalisten och forskaren Viktor Rydberg (1828-1895).

Sällskapet vill vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.

Medlemskap kostar 200:- per år och inkluderar tidskriften Veritas .

Om vår behandling av personuppgifter se här.

Aktuellt

På grund av pandemin ligger våra publika arrangemang nere under våren. Till hösten räknar vi med att kunna börja som vanligt igen - se vårt program.

Fram till dess skickar vi varje månad ut någon Rydbergsrelaterad text till våra medlemmar per mail. Kontakta oss om du vill meddela mailadress.

Texterna läggs också ut här under Pandemiblad.