Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Pandemiblad Viktoriana Medlemskap Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 25.12.2020

Christina Engblom


Tore Lund

Styrelse

Ordförande

vakant

Vice ordförande

Christina Engblom

Sekreterare

Tore Lund
Tel. 072 5584 184
Adress: se nedan

Kassör

Inger Gustafsson
Adress: se nedan

Övriga ledamöter

Ulla Ahlqvist
Ulla Frid
Peter Johnson
Yvonne Teiffel
Ingrid Zetterqvist

Suppleanter

Charlie Cramer
Alfred Sjödin

Revisorer

Elenor Marthinson
Claes Åkesson
Marianne Cederwall (suppleant)

Valberedning

Inger Gustafsson (smk)
Birthe Sjöberg

Sällskapets adress

Till sekreteraren:
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Tore Lund
Lövskogsgatan 14
413 20 GÖTEBORG

Till kassören (fakturor, leveranser etc):
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Inger Gustafsson
Hamngatan 7
553 16 JÖNKÖPING

Bankgiro: 5741-1126