Viktor Rydberg-sällskapet

Program Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 12.1.2016

Birthe Sjöberg


Tore Lund

Styrelse

Ordförande

Birthe Sjöberg
Adress: se nedan; tel. 042 145087

Vice ordförande

Christina Engblom

Kassör

Agneta Sundin
Adress: se nedan; tel. 0705 929078

Sekreterare

Tore Lund
Tel. 0725 584184

Övriga ledamöter

Ulla Ahlqvist
Åsa Arhammar
Inger Gustafsson
Andreas Hedberg
Birgitta Svensson
Ingrid Zetterqvist

Revisorer

Annika Ohlinder
Tommie Sjöberg
Marianne Cederwall (suppleant)

Valberedning

Rune Staaf (smk)
Gunnel Hedlund
Elisabeth Pontén Lindqvist
 

Sällskapets adress

Till ordföranden:
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Birthe Sjöberg
Hudiksvallsgatan 12
252 51 HÄLSINGBORG

Telefon: 042-14 50 87
Mobil: 070-201 6072

Till kassören (fakturor, leveranser etc):
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Agneta Sundin
Väpnargatan 5
554 48 JÖNKÖPING

Bankgiro: 5741-1126