Viktor Rydberg-sällskapet

Program Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Medlemskap Fråga oss
Startsida

uppdaterad 16.9.2018

Birthe Sjöberg


Tore Lund

Styrelse

Ordförande

Birthe Sjöberg
Adress: se nedan; tel. 042 145087

Vice ordförande

Christina Engblom

Kassör

Inger Gustafsson
Adress: se nedan

Sekreterare

Tore Lund
Tel. 0725 584184

Övriga ledamöter

Ulla Ahlqvist
Ulla Frid
Andreas Hedberg
Klas Hellström
Birgitta Svensson
Ingrid Zetterqvist

Revisorer

Tommie Sjöberg
Claes Åkesson
Marianne Cederwall (suppleant)

Valberedning

Rune Staaf (smk)
Gunnel Hedlund
Inger Gustafsson

Sällskapets adress

Till ordföranden:
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Birthe Sjöberg
Hudiksvallsgatan 12
252 51 HÄLSINGBORG
Telefon: 042-14 50 87
Mobil: 070-201 6072

Till kassören (fakturor, leveranser etc):
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Inger Gustafsson
Hamngatan 7
553 16 JÖNKÖPING

Bankgiro: 5741-1126