Viktor Rydberg-sällskapet

Program Tidskrift Rydbergsnytt Texter om VR Stadgar Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 4.11.2022

Johan Sundeen


Tore Lund

Styrelse. Adresser

Ordförande

Johan Sundeen
Tel. 073 3566140

Vice ordförande

Peter Johnson

Sekreterare

Tore Lund
Tel. 072 5584184

Kassör

Inger Gustafsson
Adress: se nedan

Övriga ledamöter

Charlie Cramer
Ulla Frid
Ylva Lindberg

Suppleant

Alfred Sjödin

Revisorer

Elenor Marthinson
Claes Åkesson
Marianne Cederwall (suppleant)

Valberedning

Inger Gustafsson (smk)
Anders Burman
Erik Lindfelt

Sällskapets adress

Till ordföranden:
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Johan Sundeen
Björkgatan 4
507 32 BRÄMHULT

Till kassören (fakturor, leveranser etc):
Viktor Rydberg-sällskapet
c/o Inger Gustafsson
Hamngatan 7
553 16 JÖNKÖPING

Bankgiro: 5741-1126
Organisationsnummer: 802495-5018