Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev
Startsida

Programmet genom-
fördes med stöd av


uppdaterad 12.1.2016

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson


Ann-Kristin Wallengren

Ann-Kristin Wallengren

Program våren 2016

lördag 5 mars: Rydberg och arbetarrörelsen

Magnus Nilsson, professor vid Malmö högskola, talar om Rydberg, arbetarrörelsen och arbetarlitteraturen.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00

lördag 16 april: Årsmöte. Amerikaemigranter på film.

Sällskapets årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
Efter kaffet talar professor Ann-Kristin Wallengren om Den kvinnliga amerikaemigranten på film – från cross-dressare till politiker till Hollywoodfru.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 13:00 obs! ändrad från 13:30


Tidigare program