Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev
Startsida

Programmet genom-
fördes med stöd av


uppdaterad 30.12.2016

Dominik Dziedzic

Dominik Dziedzic


Erik Zillén

Erik Zillén

Program våren 2017

lördag 18 februari: Det homoerotiska begärets kamouflering i Viktor Rydbergs författarskap

Dominik Dziedzic, doktorand vid universitetet i Krakow, berättar om sitt avhandlingsprojekt. Ett välkänt ämne inom Rydbergsforskningen, men nu behandlat utifrån moderna synsätt och teoretiska utgångspunkter.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00

lördag 22 april: Årsmöte. Gustaf Fröding som teaterkritiker

Sällskapets årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Efter kaffet talar docent Erik Zillén från Lund om Gustaf Fröding som teaterkritiker.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 13:00 (OBS inte 13:30 som tidigare meddelats!)


Tidigare program