Texter om Rydberg och hans verk

Styrelse Stadgar Program Tidskrift Rydbergsnytt Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 24.3.2024

Denna sida är avsedd för texter, och länkar till texter, om Viktor Rydberg och hans verk. Alla slags texter - stora som små, lärda eller populära, publicerade av oss eller av andra. Enda undantaget: sådant som tryckts i vår tidskrift Veritas.

24 mars 2024: Föredrag från Rydbergsällskapets årsmöte

Tore Lund: Här bor en hedning i källaren
Om Rydbergs enda publicerade dryckesvisa, "Muskatellaren" (i Vapensmeden).

25 okt 2022: Recension av Bööks Rydbergsbiografi

Johan Sundeen: Ofullbordat litterärt mästarmöte
Recension av Fredrik Böök: Viktor Rydberg, utgiven i oktober 2022 av Norstedts förlag som del i Svenska akademiens minnesbibliotek. Förut publicerad i nättidningen Världen i dag.

hösten 2021: Viktor Rydberg och människokroppen

Alfred Sjödin: "En fullkomlig man"
Om "kropp och samhällsutveckling hos Viktor Rydberg". Publicerad i Tidskrift för litteraturvetenskap 2021:1/2.

maj 2021: Rydbergsällskapets pandemiblad

Tore Lund: På floden
Om en dityramb - "en lovsång till vinet och kärleken" - i Viktor Rydbergs roman Den siste atenaren.

december 2020: Rydbergsällskapets pandemiblad

Tore Lund: Betlehems stjärna
Om en av Rydbergs mest kända dikter, och hur han lyckades skriva den.

augusti 2020: Bok om Rydbergs receptionshistoria

Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier.
Nio författare skriver om synen på Rydbergs verk över tid. Länk till antologi utgiven av Södertörns högskola.