Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Böcker Bli medlem
Startsida

uppdaterad 21.2.2006

teckning av fiskare med spö

Teckning i Rydbergs dagbok från hans norska resa 1858.

Om dessa sidor

Viktor Rydberg-sällskapets webbplats är skriven i XHTML1.0 och CSS1.

Den är utformad för att möta kraven i Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 från Statskontoret, vilken i sin tur ansluter till Web Accessibility Initiative:s riktlinjer för tillgänglighet för funktionshindrade (WCAG 1.0).

Alla sidor utskriftsanpassas med hjälp av stödet för "print media" i CSS2. Denna funktion stöds av Internet Explorer 5+, Netscape 6+, Opera 7+ och Mozilla.

Sidorna är utformade för en skärmstorlek på 800x600 punkter.

Ansvarig för webbplatsen är Tore Lund, tel 031-162431.