Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Pandemiblad Viktoriana Bli medlem Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 22.6.2021

Göran Moldén

Göran Moldén


Yvonne Leffler

Yvonne Leffler


Peter Luthersson

Peter Luthersson

Program 2021


Under våren: programverksamheten inställd på grund av covid 19-pandemin

lördag 18 september: Årsmöte + Göran Moldén om sin Rydbergsroman

Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Efter kaffet talar Göran Moldén om Dess bärare i nuet. En roman om oss och Viktor Rydberg. Boken, som kom ut i maj, har parallella handlingar i 1800-tal och nutid, och Rydberg är huvudfigur i dåtidsspåret.
Plats: Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 13:00-15:00.

lördag 23 oktober: 1800-talets svenska romanunder - Bremer, Schwartz och Flygare-Carlén

Yvonne Leffler berättar om svenska 1800-tals-författarinnors framgångar på den internationella marknaden, samt jämför med deras (långt mindre översatta) manliga kolleger.
Plats: Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 13:00-14:00.

lördag 18 december: Viktor Rydbergs födelsedag. Luthersson om Rydberg och Jönköping

Efter kaffe, kakor och mingel talar Peter Luthersson om Viktor Rydberg och Jönköping.
Samarrangemang med Gudmundsgillet.
Plats: Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 13:00-15:00.Tidigare program