Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Program Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 16.9.2018


Behandling av personuppgifter


Sedan den 25 maj 2018 gäller i hela EU en ny förordning till förstärkt skydd för personuppgifter ”GDPR General Data Protection Regulation”.

VIKTOR RYDBERG-SÄLLSKAPET för ett register i vilket endast medlemmens kontaktuppgifter som namn, postadress och e-postadress registreras. Efter utträde eller två år av utebliven betalning av årsavgift avförs medlemmen ur registret. Inom föreningen har endast av styrelsen utsedda personer tillgång till dessa förteckningar. Utomstående får aldrig ta del av dem.

Önskemål eller frågor rörande registerhållningen kan framföras till sällskapets ordförande Birthe.Sjoberg@litt.lu.se