Rydbergska nyheter

Styrelse Stadgar Program Tidskrift Texter om VR Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 29.12.2023

Denna sida tar upp nyheter utanför Sällskapets programverksamhet.

December 2023: Esoteriskt

I kölvattnet av Hilma af Klints genombrott har forskningen om esoteriska strömningar – spiritism, teosofi etc. – och deras påverkan på kulturen ökat kraftigt. Ett resultat är den ståtliga och vackert illustrerade antologi som nyligen publicerats av Bokförlaget Stolpe, Det esoteriska Sverige. Från Swedenborg till Strindberg. Bland de författare och konstnärer som påverkades nämns också Viktor Rydberg. Johan Sundeen visar i sitt välbalanserade Rydbergskapitel att denne visserligen inte formellt anslöt sig till någon esoterisk strömning, men att han genom sin kritik av såväl kyrkans kristendom som materialistiska filosofier bidrog till att skapa utrymme för en ”alternativandlighet”, en tredje position i dåtidens kulturkamp. Per Faxneld går däremot, i sitt översiktskapitel om ”Esoterism i den svenska litteraturen”, lite väl långt i sin inkluderingssträvan, och uppgiften att Rydberg i en seans skulle ha mottagit en dikt av en död fransk poet är (som Sundeen påpekar några sidor senare) en ren faktoid. Kanske blir det några rader om den historien i nästa nummer av Veritas. [recensent: Tore Lund]


November 2023: nytt nummer av Veritas

Årets nummer av Rydbergsällskapets tidskrift Veritas är nu klart. Det omfattar 58 sidor och innehåller bidrag om tidningen Tomtebissen, om Fredrik Bööks ofullbordade Rydbergsbiografi, om en Rydbergsvandring i Göteborg samt om kopplingar mellan å ena sidan Rydberg och hans verk, å andra sidan Svenska Frimurarorden. Dessutom finns där texter av Viktor själv, om omöjlig kärlek (på vers) och världens undergång (på prosa).


31 Oktober 2023: årets mottagare av Rydbergpriset

Till årets mottagare av Smålands akademis Viktor Rydbergpris, donerat av Christina Hamrin har utsetts Kosovare Asllani och Tore Lund. Motiveringen för Kosovare Asllani var:
Med rötter i Vimmerby kämpar hon inte bara för att vinna bollen. Modigt och osjälviskt använder Kosovare Asllani också sina internationella framgångar när hon driver frågor som orättvisor och ologiska skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar inom idrotten.
Motiveringen för Tore Lund var:
För hans privata initiativ och starka engagemang för att idag sprida kännedom om Viktor Rydbergs liv, gärning och betydelse.

En bild på Asllani får ni leta upp själva, men här nedan sitter jag:
 Vad jag skrivit om Rydberg


April 2023: Timbro ger ut Rydbergsantologi

Timbro har givit ut en antologi med Rydbergstexter under titeln Oberoende. Viktor Rydbergs klassiska liberalism. Förlagets presentation hittar du här. Omfånget är 376 sidor och priset är lågt (just nu 45 kr). Vad man vill lyfta fram hos Rydberg framgår av baksidestexten:

"Hans idédrivna skrifter hade ett tydligt syfte att påverka samtiden. Samhället han eftersträvade var ett klassiskt liberalt, där den enskilde individen står i centrum. Allrahelst den självägande jordbrukaren i lokalsamhället, fast förankrad i ägandet av jorden och i de gamla sederna, men med en vetgirighet och nyfikenhet på det nya. Staten och andra överheter skall spela en bestämd men begränsad roll i Rydbergs värld."

Boken ingår i en klassikerserie som tidigare tagit upp Geijer och Bremer. Den innehåller också ett förord av seriens redaktör, Björn Hasselgren, och en inledning av Erik Luth, mottagare av förra årets Rydbergspris (se nedan).


April 2023: Årsmöte

Rydbergsällskapets årsmöte hölls 22 april i Jönköping. Johan Sundeen hade avsagt sig ordförandeposten på grund av sin arbetsbörda; som Sällskapets ordförande under verksamhetsåret 2023-24 valdes istället Peter Johnson. I övrigt blir styrelsen oförändrad, förutom att Dick Glämskog valts in som suppleant. Årsavgiften för 2024 blir oförändrat 200 kr. Höstens program kommer att presenteras inom kort.

Peter Johnson


December 2022: nytt nummer av Veritas

Årets nummer av Rydbergsällskapets tidskrift Veritas är nu klart. Omfånget är större än vanligt och bland innehållet hittar man spiritism, gravkonst, skarpskyttemusik, dikten "Skogsrået", Bengt Anderbergska skrönor samt Rydbergs relation till Sveriges då kanske populäraste författare, Pehr Thomasson.


November 2022: årets mottagare av Rydbergpriset

Smålands akademis Viktor Rydbergpris, donerat av Christina Hamrin (om detta se nedan) delades vid akademins högtidssammankomst ut till Erik Luth och Anna Melle. För motivering, och för mottagarnas tacktal, se akademins webbplats.


3 november 2022: Utökat Viktor Rydberg-pris

Smålands akademi har sedan 2004 vart tredje år, och med stöd av Hall Media, delat ut ett pris till Viktor Rydbergs minne. Genom en stor donation från Christina Hamrin har det nu blivit möjligt att från och med 2022 istället dela ut två årliga priser. Priserna skall "tilldelas personer, gärna en yngre och en äldre, med småländsk anknytning, som i Viktor Rydbergs frisinnade anda har visat prov på driftighet inom kultur och entreprenörskap". Priserna kommer till en början att vara på vardera 100,000 kr och delas ut i anslutning till Smålands akademis årliga högtidssammankomst.
Källa: Smålands akademi

Christina Hamrin


25 okt 2022: Fredrik Bööks Rydbergsbiografi utgiven

Litteraturhistorikern Fredrik Bööks sista stora projekt var en biografi över Viktor Rydberg, som var hans favorit bland svenska författare. Verket var dock bara halvfärdigt när han dog 1961. Nu har det givits ut av Norstedts förlag, som en del i Svenska Akademiens Minnesbibliotek och försett med ett förord av Svante Nordin. Tack vare en generös gåva från Svenska Akademien kommer vi att kunna skicka ut den till våra medlemmar tillsammans med årets nummer av tidskriften Veritas, som beräknas vara tryckt i mitten av november.
Förlagets presentation av boken finns här.


13 maj 2022: Anderbergs Amorina i nyutgåva

I maj 2021 kom (som nedan nämnts) den första romanen med Viktor Rydberg som huvudperson. Men som en betydande bifigur figurerade han redan 1999 i Bengt Anderbergs skröna Amorina, som nu (efter ett visst rabalder) kommer ut i ny upplaga. Förlagets beskrivning av boken finns här. Författaren har själv beskrivit den som "hopljugen", och det gäller också nästan allt som står i den om Rydberg. Vilket inte hindrar att bilden av honom kan kännas levande och "sann".


Mars 2022: Skevtolkning av Singoalla

2022 års första nummer av Hbtqi-tidskriften Lambda Nordica har som tema begreppet "skev" (ungefärlig svensk motsvarighet till "queer"). Dominik Dziedzic, doktorand vid Jagellonska universitetet i Krakow, bidrar med en uppsats När begäret går överstyr, om hur skräckromantiken i Singoalla gör Sorgbarn till en (i denna bemärkelse) skev gestalt.


December 2021: Rydberg och kroppen

"Få svenska 1800-talsförfattare torde ha varit så upptagna av människokroppen som Viktor Rydberg". Så inleds en uppsats i Tidskrift för litteraturvetenskap, vars nummer 2021:1-2 har till tema "kropp". Uppsatsens författare är Alfred Sjödin (universitetslektor i Karlstad), dess titel är "En fullkomlig man": kropp och samhällsutveckling hos Viktor Rydberg, och dess fokus ligger på sakprosa där "kroppens skönhet och hälsa diskuteras i relation till samhälleliga förändringar".


oktober 2021: Rydberg, pengarna och marknaden

Tore Lund har givit ut en bok om de förut föga uppmärksammade "praktiska" och "materiella" sidorna av Rydbergs författarskap: projekt, överenskommelser, leveranser, inkomster, upplagestorlekar, förlagsrelationer och sånt. Titeln är Idealisten, pengarna och marknaden.
Hur du kan få tag på den står här, och en recension finns här.


September 2021: Ny ordförande i Rydbergsällskapet

Vid Rydbergsällskapets årsmöte 25.9 valdes Johan Sundeen till ny ordförande. Han är docent i idé- och lärdomshistoria, arbetar som lärare och forskare vid Högskolan i Borås, och har publicerat ett flertal böcker. För närmare uppgifter se presentationen på högskolans webbplats och hans beskrivning av sitt författarskap här. Hans kontakt med Viktor Rydberg etablerades under arbetet med avhandlingen om biskop J. A. Eklund, som i sin tur skrev den första boken om Rydberg (1892).


maj 2021: Dess bärare i nuet

Den första romanen med Viktor Rydberg som huvudperson - åtminstone i den halva som utspelas i 1800-talet (den andra utspelas i nutid). Författare är Göran Moldén, och ett huvudtema är svårigheten att påverka en samhällsutveckling, även när man vet att den är fel. Mer information om boken finns på bokus.com, författaren själv skriver om den i Veritas 36, och en artikel i Göteborgs-Posten om både honom och boken finns här.


juni 2020: Efter Viktor Rydberg

Hur Rydbergs verk har betraktats, ihågkommits och glömts av eftervärlden är ämnet för antologin Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier, redigerad av Anders Burman och Tore lund och utgiven av Södertörns högskola. Boken kan köpas i tryckt format på bokus.com men kan också laddas ner gratis som PDF. En recension i tidskriften Lychnos finns här.


april 2020: våra favoriter nu på nätet

År 2008 gav Lunds universitet ut boken Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter. Tjugofyra författare skrev om en dikt var, vilket täckte in nästan hälften av dem han publicerat. Birthe Sjöberg redigerade, och Rydbergsällskapet hade ett litet finger med i spelet. Nu, tolv år senare, har boken gjorts fritt tillgänglig på nätet. Varsågoda!


februari 2020: Birthe Sjöberg avtackas

Vid Rydbergsällskapets årsmöte avtackades Birthe Sjöberg, som avgick efter tolv år som ordförande. Birthe är professor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och har givit ut inte mindre än tre böcker om Rydberg: Den historiska romanen som vapen (2005, om Fribytaren på Östersjön), Den politisk-satiriske Viktor Rydberg (2009, om tidskriften Tomtebissen) samt Dialog eller dynamit (2018, om "Viktor Rydberg och August Strindberg - förtryckets fiender").
Ordförandeposten blev för en tid vakant (se september 2021).
Birthe Sjöberg