Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Böcker Bli medlem
Startsida

Programmet genom-
fördes med stöd av


uppdaterad 29 jan 2007

G-anfang med munk

Gamle munken. Anfang av August Malmström till dikten I Klostercellen (1875).

Program : hösten 2006

(Inklusive arrangemang av Viktor Rydberg-muséet)

månd 23 okt 2006
Uppbrott eller undergång? Viktor Rydbergs civilisationskritik i "Den hvita rasens framtid"

Föredrag av Anna Lindén, forskarstuderande vid Lunds Universitet.
Lokal: Viktor Rydbergsmuséet, Västra Storgatan 39, Jönköping.
Tid: 19:00.

månd 13 nov 2006
Viktor Rydberg och läsarna

Föredrag av docent Gunnar Hallingberg.
Lokal: Viktor Rydbergmuséet, Västra Storgatan 39, Jönköping
Tid: 19:00.

månd 18 dec 2006
Viktor Rydbergs födelsedag

Birgitta Gärstad läser dikten Tomten.
Diskussion och samvaro med glögg och pepparkakor.
Lokal: Viktor Rydbergsmuséet, Västra Storgatan 39, Jönköping.
Tid: 18:00.


Program våren 2006
Program hösten 2005