Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Pandemiblad Viktoriana Medlemskap Kontakta oss
Startsida

Programmet genom-
fördes med stöd av


uppdaterad 25.9.2020

Johan Sundeen

Johan Sundeen


Yvonne Leffler

Yvonne Leffler

Program våren 2020

lördag 1 februari: Årsmöte + Kyrkans bild av Viktor Rydberg

Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Efter kaffet talar Johan Sundeen, idéhistoriker vid Högskolan i Borås, under rubriken Från ärkefiende till åsiktsfrände: Bilder av Viktor Rydberg bland svenska kyrkomän och teologer.
Plats: Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 13:00-15:00.


Nedanstående arrangemang ställdes in på grund av covid 19-pandemin.

lördag 21 mars: 1800-talets svenska romanunder. Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén och Marie Sophie Schwartz som världsförfattare

Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, talar om tre kvinnliga svenska författare som var långt mer framgångsrika internationellt än sina manliga kolleger.
Plats: Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00-15:00.


Program hösten 2019
Program våren 2019
Tidigare program