Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Böcker Bli medlem
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 15.9.2007

G-anfang med munk

Gamle munken. Anfang av August Malmström till dikten I Klostercellen (1875).

Program : våren 2007

lördag 3 februari 2007
"Rapport från det första Rydberg-symposiet" på Vitterhetsakademien i Stockholm 9-11 november 2006

Professor Birgitta Svensson, Stockholm, och docent Birthe Sjöberg, Lund, informerar.
Lokal: Kristinagården, Östra Storgatan 43, Jönköping.
Tid: 14:00.

månd 5 mars 2007
Namnet Jönköping och den allra äldsta borgen

Föreläsning av antikvarie Jan Agertz, Jönköping.
Lokal: Kristinagården, Västra Storgatan 43, Jönköping
Tid: 19:00.

lörd 21 april 2007
Viktor Rydberg-sällskapets årsmöte

Årsmötesförhandlingar.
Presentation av ABM-centrum i Jönköping (Arkiv, Bibliotek, Muséum)
Fördrag av stadsarkivarie Åke Karlsson.
Lokal: Viktor Rydbergsmuséet, Västra Storgatan 39, Jönköping.
Tid: 14:00.

lördag-söndag 2-3 juni 2007
Vårresa till Lilla Hornsberg

Resan kunde inte genomföras på grund av för få anmälda deltagare.

Läsaftnar

Läsaftnar med Viktor Rydbergs texter ordnas på (och av) Viktor Rydbergsmuséet 19 februari, 26 mars och 23 april klockan 18:00.


Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005