Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem Kontakta oss
Viktors sidor Muséet

uppdaterad 12.10.2015

om denna webbplatsMattias Fyhr

Mattias Fyhr

RYDBERGMUSEETS FRAMTID ...
hotas av "marknadshyror". Läs Birthe Sjöbergs inlägg i Jönköpingsposten 5.4. 2015 här. Även Svante Stroh, ordf. i Gudmundsgillet (som driver museet) har skrivit i saken.

Sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av författaren, journalisten och forskaren Viktor Rydberg (1828-1895).

Sällskapet vill vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.

Medlemskap kostar 150:- per år och inkluderar tidskriften Veritas och det elektroniska nyhetsbladet Viktoriana. Alla nya medlemmar får även boken Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter samt förra årets nummer av tidskriften.

Aktuellt

Rydberg och skräckromantiken

Fredagen 18 december firar vi Viktor Rydbergs födelsedag. Mattias Fyhr, universitetslektor i Jönköping, berättar om skräcklitteraturen och diskussionerna kring den under artonhundratalet, och hur de har inspirerat och påverkat Rydbergs verk i samma genre. Han tar också upp frågan om varför medeltida ("gotiska") skådeplatser och miljöer var så populära i sådana sammanhang.
Som vanligt serveras även kaffe och tillbehör.
Tid: 18.00
Plats: Rydbergmuseet, V. Storgatan 39, Jönköping


Vi har medeltidstema i år, eftersom det är 150 år sedan Viktor Rydberg publicerade boken Medeltidens magi.