Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Kontakta oss
Viktors sidor Muséet

uppdaterad 21.4.2017

om denna webbplatsErik Zillén

Erik Zillén


Nytt nummer av Veritas
2016 års nummer har nu kommit ut; för innehållet se här. Samtidigt har förra årets nummer gjorts fritt tillgängligt i elektronisk form.

Sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av författaren, journalisten och forskaren Viktor Rydberg (1828-1895).

Sällskapet vill vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.

Medlemskap kostar 150:- per år och inkluderar tidskriften Veritas och det elektroniska nyhetsbladet Viktoriana. Alla nya medlemmar får även boken Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter samt förra årets nummer av tidskriften.

Aktuellt

Lördag 22 april. Årsmöte. Fröding och teatern
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Efter kaffet berättar sedan Erik Zillén från Lund om Gustaf Fröding som teaterkritiker.
Tid: 13:00
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.