Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Kontakta oss
Viktors sidor Muséet

uppdaterad 30.9.2016

om denna webbplatsLars-Åke Engblom

Lars-Åke Engblom

Sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av författaren, journalisten och forskaren Viktor Rydberg (1828-1895).

Sällskapet vill vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.

Medlemskap kostar 150:- per år och inkluderar tidskriften Veritas och det elektroniska nyhetsbladet Viktoriana. Alla nya medlemmar får även boken Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter samt förra årets nummer av tidskriften.

Aktuellt

Lördagen 22 oktober
1766 års Tryckfrihetsförordning - 250 år i år - gav pressen större frihet. Men hur användes den? Medieforskaren Lars-Åke Engblom berättar om vad tidningarna i Stockholm, Göteborg och Småland skrev om efter reformen.
Tid: 14:00
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.