Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Kontakta oss
Viktors sidor Muséet

uppdaterad 12.1.2016

om denna webbplatsMagnus Nilsson

Magnus Nilsson

Sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av författaren, journalisten och forskaren Viktor Rydberg (1828-1895).

Sällskapet vill vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.

Medlemskap kostar 150:- per år och inkluderar tidskriften Veritas och det elektroniska nyhetsbladet Viktoriana. Alla nya medlemmar får även boken Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter samt förra årets nummer av tidskriften.

Aktuellt

Rydberg och arbetarrörelsen

Lördagen 5 mars inleds årets program med att Magnus Nilsson talar om Rydberg, arbetarrörelsen och arbetarlitteraturen. Magnus, som är professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola, forskar om arbetarlitteratur och har nyligen givit ut boken Literature and Class.
Tid: 14.00
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Ingång: via Arkivhuset (eftersom biblioteket är stängt för renovering).