Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Kontakta oss
Viktors sidor Muséet

uppdaterad 30.12.2016

om denna webbplatsDominik Dziedzic

Dominik Dziedzic


Nytt nummer av Veritas
2016 års nummer har nu kommit ut; för innehållet se här. Samtidigt har förra årets nummer gjorts fritt tillgängligt i elektronisk form.

Sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av författaren, journalisten och forskaren Viktor Rydberg (1828-1895).

Sällskapet vill vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.

Medlemskap kostar 150:- per år och inkluderar tidskriften Veritas och det elektroniska nyhetsbladet Viktoriana. Alla nya medlemmar får även boken Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter samt förra årets nummer av tidskriften.

Aktuellt

Lördag 18 februari. Homoerotiskt begär i Rydbergs författarskap
Dominik Dziedzic, doktorand vid universitetet i Krakow, talar om Det homoerotiska begärets kamouflering i Viktor Rydbergs författarskap. Ett välkänt ämne inom Rydbergsforskningen, men nu behandlat utifrån moderna synsätt och teoretiska metoder.
Tid: 14:00
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.