Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 7.8.2008

Singoalla från Carl Larssons omslag 1904

Program våren 2008

Måndag 18 februari: Kvinnor, kvinnor. Glömda och berömda, poeter och prosaister

Bengt-Olov Albrektsson, f.d. kulturchef i Jönköping, kåserar och visar bilder.
Plats: Kristinagården, Östra Storgatan 43, Jönköping.
Tid: 19:00

Lördag 8 mars: Årsmöte

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motion som medlem önskar få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari 2008.
Bernt Lindqvist, teaterchef vid Smålands Musik och Teater, läser dikter av Viktor Rydberg.
Plats: Viktor Rydbergsmuseet, V. Storgatan 39, Jönköping
Tid: 13:00

Måndag 7 april: Trossdrängen som blev överste för Smålands ryttare. Om livsöden och klassresor under svensk stormaktstid

Lars Olof Larsson, professor, föreläser.
Plats: Kristinagården, Ö. Storgatan 43, Jönköping
Tid: 19:00

Onsdag 7 maj: Busstur i Jönköping för konstupplevelser på torg och i parker

Start kl. 18:00 i Rådhusparken vid Stig Blombergs skulptur Harpolekaren och hans son. Med teaterinslag av regissören Eva Edevik.
Arrangör: Kultur Jönköpings Kommun

Läsaftnar på Viktor Rydbergsmuseet

Vi påminner om de läsaftnar som ordnas på Viktor Rydbergsmuseet. Vi träffas och studerar intressanta texter ur museets boksamling 28 januari, 11 februari och 14 april.

Program hösten 2007
Program våren 2007
Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005