Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem Kontakta oss
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 7.8.2008

Viktor Rydberg och S A Hedlund

Viktor Rydberg och Handelstidningens redaktör S A Hedlund.

Program hösten 2008

Torsdag 16 oktober: Rabulister och reformister. Jönköpings plats i journalisthistorien.

Claes-Göran Holmberg, litteraturvetare och presshistoriker i Lund, föreläser.
Plats: Sofiagården (Viktor Rydbergs-rummet), Kapellgatan 8, Jönköping.
Tid: 19:00

Torsdag 20 november: Ny antologi med Rydbergsdikter presenteras.

Höstens stora nyhet! Tjugofem olika forskare och kulturskribenter har valt ut och skrivit om en Rydbergsdikt; och dessa texter har samlats tillsammans med dikterna i en bok med titeln Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter. Boken, som skall komma ut under hösten, har redigerats av vår ordförande, docent Birthe Sjöberg.
Plats: Sofiagården (Ceciliasalen), Kapellgatan 8, Jönköping.
Tid: 19:00

Torsdagen 18 december: Viktor Rydbergs födelsedag.

Vi önskar varandra God Jul och docenterna Bibi Jonsson och Birthe Sjöberg håller två korta föredrag om Rydbergs tomtar. Samarrangemang med Viktor Rydbergsmuséet.
Plats: Viktor Rydbergsmuséet, V. Storgatan 39, Jönköping.
Tid: 18:00


Program våren 2008
Program hösten 2007
Program våren 2007
Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005