Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem Kontakta oss
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 25.2.2010

musikkår

Militärisk musikkår 1863


Valkyria

Mordisk gudinna

Program våren 2010

Lördag 6 mars: Viktor och skarpskyttarne

Musikdirektör Leif A. Jansson talar om skarpskytterörelsen (till vilken Rydberg var en av initiativtagarna) och dess betydelse för svenskt amatörmusikliv.
Plats: Viktor Rydbergmuseet, V. Storgatan 39, Jönköping.
Tid: 14:00

Lördag 10 april: Årsmöte + Gudinnor och demoner

Sällskapets årsmöte, med sedvanliga årsmötesförhandlingar, följs av två föredrag med anknytning till nordisk mytologi:

Nordiska gudinnor. Religionshistorikern Britt-Mari Näsström talar om kvinnliga gudaväsen i den fornnordiska religionen, i anslutning till sin nya bok "Nordiska gudinnor".

Onda makter i Rydbergs myt. Tore Lund talar om demoniska väsen i Rydbergs version av den fornnordiska mytologin, med anledning av ett avsnitt i Näsströms bok.

Plats: Kristinagården, Ö. Storgatan 43, Jönköping.
Tid: 14:00. Vi beräknar vara färdiga senast 16:30. Kaffe serveras.


Vi påminner om de läsaftnar som arrangeras av Viktor Rydbergmuseet och Gudmundsgillet och som äger rum på Viktor Rydbergmuseet kl 18:00 måndagarna 8.3, 29.3 och 19.4.


Program hösten 2009
Program våren 2009
Program hösten 2008
Program våren 2008
Program hösten 2007
Program våren 2007
Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005