Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem Kontakta oss
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 14.1.2011

Tommie Sjöberg

Tommie Sjöberg

Rydberg och Wirsen

Rydberg och Wirsén, slutet av 1870-talet

Program våren 2011

Lördag 26 februari: FN och Kuwaitkriget

Docent Tommie Sjöberg talar om sin nya bok Kuwaitkriget. FN som aktör och arena. Med Kuwaitkriget avses hela kedjan av konflikter från Iraks invasion av Kuwait 1990 till krigen 1991 och 2003.
Plats: Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00.

Lördag 16 april: Årsmöte

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 9 april.
Efter förhandlingarna talar professor emeritus Per Rydén om Viktor Rydberg och Carl David af Wirsén. En relation som gick från varm vänskap till bitter fiendskap i Svenska Akademien.
Plats: Viktor Rydberg-museet, V. Storgatan 39, Jönköping
Tid: 14:00.


Vi påminner om de läskvällar som arrangeras av Gudmundsgillet och Viktor Rydbergmuseet och som äger rum på museet klockan 18 måndagarna 24/1, 28/2 och 28/3.


Program hösten 2010
Program våren 2010
Program hösten 2009
Program våren 2009
Program hösten 2008
Program våren 2008
Program hösten 2007
Program våren 2007
Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005