Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem Kontakta oss
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 21.1.2012


Johan Stenström

Johan Stenström

Ulla min Ulla

Strindberg

August Strindberg 1875

Program våren 2012

Lördag 11 februari: Bellman på 1800-talet

Carl Michael Bellman har blivit en av de centrala gestalterna i den svenska kulturhistorien - en process där många dragit sitt strå till stacken. Professor Johan Stenström från Lund, författare till boken Bellman levde på 1800-talet, berättar om hur Bellmansarvet förvaltades de första hundra åren efter hans död.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00.

Lördag 14 april: Årsmöte. Strindberg och Rydberg

Sällskapets årsmöte, med sedvanliga förhandlingar, följs av ett föredrag som anknyter till årets stora jubileum. Vår ordförande, professor Birthe Sjöberg, talar om August Strindbergs förhållande till Viktor Rydberg under rubriken Fadermördaren.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00


Program hösten 2011
Program våren 2011
Program hösten 2010
Program våren 2010
Program hösten 2009
Program våren 2009
Program hösten 2008
Program våren 2008
Program hösten 2007
Program våren 2007
Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005