Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem Kontakta oss
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 15.1.2013

Bibi Jonsson

Bibi Jonsson

Boken Bruna pennor

Boken Människans texter - litteraturen

Program våren 2013


Lördag 9 februari: Bruna pennor

Professor Bibi Jonsson från Lund talar om nazistiska motiv och influenser i 1930-talsromaner av svenska kvinnliga författare.

Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00.

Lördag 23 mars: Årsmöte. Att läsa Viktor Rydberg idag

Sällskapets årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Därefter berättar Karl Lindqvist utifrån sin och Anders Lindqvists gymnasielärobok Människans texter: Litteraturen om unga läsares möte med Singoalla och Den nya Grottesången.

Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00


Program hösten 2012
Program våren 2012
Program hösten 2011
Program våren 2011
Program hösten 2010
Program våren 2010
Program hösten 2009
Program våren 2009
Program hösten 2008
Program våren 2008
Program hösten 2007
Program våren 2007
Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005