Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Stadgar Tidskrift Nyhetsbrev Böcker Bli medlem Kontakta oss
Startsida

Programmet genom-
förs med stöd av


uppdaterad 20.12.2013


Anders Hammarlund

Anders Hammarlund

Per Erik Ljung

Per Erik Ljung


Program våren 2014

Lördag 15 februari: En bön för moderniteten

Musiketnologen docent Anders Hammarlund berättar om 1800-talets judiska reformrörelse och det liberala Göteborg. Titeln är En bön för moderniteten. Viktor Rydberg och de judiska vännerna.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00.

Lördag 12 april: Årsmöte

Sällskapets årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Därefter talar litteraturvetaren universitetslektor Per Erik Ljung om Bengt Lidforss och Vilhelm Ekelund - det stora experimentet. Även Rydberg lär komma med på ett hörn.
Plats: Forskarsalen, Arkivhuset, Dag Hammarskölds plats 1, Jönköping.
Tid: 14:00

Program hösten 2013
Program våren 2013
Program hösten 2012
Program våren 2012
Program hösten 2011
Program våren 2011
Program hösten 2010
Program våren 2010
Program hösten 2009
Program våren 2009
Program hösten 2008
Program våren 2008
Program hösten 2007
Program våren 2007
Program hösten 2006
Program våren 2006
Program hösten 2005